Bölüm

Ünvan

Ad-Soyad

Dahili

E-posta

Gıda Müh.

Dr. Öğretim Üyesi

 

Şirin OBA

 

sirin.oba@amasya.edu.tr

Biyoloji

Dr. Öğretim Üyesi

 

Ece AVULOĞLU YILMAZ

 

ece.yilmaz@amasya.edu.tr 

Biyoloji 

Doç. Dr. 

Ekrem BÖLÜKBAŞI

 

ekrem2066@hotmail.com

Ziraat Müh.

Dr. Öğretim Üyesi

 

Ebru BATI AY

 
ebru.bati@amasya.edu.tr
Kimya

Öğr. Gör. Dr.

 

Ersin DEMİR  4853 ersin.demir@amasya.edu.tr
Kimya

Dr. Öğretim Üyesi

 

Umut ÇELİKOĞLU  4853 umut.celikoglu@amasya.edu.tr