MİSYONUMUZ

Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi deneyimli ve uzman personeli, donanımlı ve nitelikli laboratuvar olanakları ile;

Multidisipliner araştırmaların merkezi bir organizasyondan gerçekleştirilmesi amacını benimsemiştir.

Araştırıcıların verimli ve yaratıcı bir ortamda çalışmalarını destekleyerek üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak,

Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları analiz ihtiyaçlarını doğruluk ve dürüstlük ilkelerine bağlı kalarak hızla gerçekleştirmek,

Üniversite, sanayi ve kamu işbirliğini oluşturmak ve güçlendirmek amacıyla TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Amasya Üniversitesi BAP ve Avrupa Birliği gibi projeler oluşturularak ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak,

Merkezimiz, ilimizin ve bölgenin AR-GE ihtiyacını karşılamayı, özel sektör ve kamuya danışmanlık yapmayı, bölge potansiyelini ortaya çıkarıp değerlendirerek il, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayan bir merkez olmayı hedeflemektedir.

 

VİZYONUMUZ

Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi deneyimli personelinin bilgi ve tecrübeleri ile ileri teknolojiyi birleştirerek, bilimde daima yenilenmeyi ve gelişmeyi hedeflemektedir.  Bilimde dünya standartlarını yakalayabilmek için personelinin sürekli eğitimini ve bilgi birikimini sağlamayı, kullanılan cihazlar ve teknikler ile ilgili teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip ederek hizmete sunma anlayışını benimsemiştir. Ülkemizde ve dünyada multidisipliner çalışmalara destek olarak uluslararası projelere ortak olabilme ve yürütebilme yeteneğini arttırmayı, araştırmalara destek olmayı,  bilimsel ve etik kurallara bağlı kalarak hizmet kalitesini en üst seviyede tutmayı amaçlamaktadır.