Cihazlarımız

 • Difransiyel Taramalı Kalorimetre Cihazı (DSC)
 • Elektriksel İletkenlik (Ec Metre)
 • Elektrokimyasal Analiz
 • Empedans Analizi
 • Floresans-Uv-VIS Spektrofotometre
 • Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi
 • Hücre Kültürü Laboratuvarı
 • İndüktif Eşleşmiş Plazmaoptik Emisyon Spektrometresi (ICPOES)
 • Kjeldahl (Azot)
 • Mikrodalga Yakma Sistemi
 • Mikroplaka
 • Mikrotom
 • PCR Analizi
 • pH Metre
 • Real Time PCR
 • Sıvı Kromatografisi/Kütle/Kütle Spektrometresi
 • Termogravimetrik  Analiz Cihazı
 • Uv Transülliminatör, Jel Görüntüleme ve Dökümantasyon Sistemi
 • Yarı İletken Karakterizasyon
 • Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC)